LEN Kurzbahn EM Kazan 2021, Tag 1, Highlights aus Kazan

Werbung