Lokal zu sehen in Kärnten:

Dober dan, Koroška

Werbung Werbung schließen

Das Wochenmagazin für die Kärntner Slowenen plant folgende Themen:

* Die Gemeinschaft der Kärntner Slowenen und Sloweninnen/ Skupnost koroških Slovencev in Slovenk verleiht heuer zum 15. Male den Julius-Kugy-Preis. Diesen erhält Janko Zwitter aus Achomitz/ Zahomec für sein Lebenswerk und verdienstvolles Engagement im politischen, sportlichen, kulturellen, jugendfördernden und grenzüberschreitenden Bereich.

* Die slowenischen Kulturvereine haben den Corona-Stillstand für die Erneuerung und Instandhaltung der Kulturhäuser genutzt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 2,7 Millionen Euro, ein Viertel davon konnte aus der Abstimmungsspende lukriert werden.

* Die slowenische Theologin Ines Kvar arbeitet als Pastoralreferentin in sechs Gemeinden der Grazer Diözese und begleitet Kranke an der Uni Klinik in Graz/ Gradec.

* Das Oktet SUHA lud zum 29. Festival auf das Schloss Neuhaus/Suha.


* Skupnost koroških Slovencev in Slovenk podeljuje Kugyjevo nagrado. Za življenjsko delo in zasluge na politicnem, športnem, kulturnem, mladinskem in cezmejnem podrocju bo medtem že petnajsto prejel Janko Zwitter iz Zahomca. Skupnost koroških Slovencev in Slovenk mu izreka zahvalo za njegovo dolgoletno zavzetost za strpnost, odprtost, razumevanje in mirno sožitje obeh narodnih skupnosti.

* Pri slovenskih kulturnih društvih so izkoristili koronsko zatišje za prenovo, sanacijo ali posodobitev kulturnih domov. Skupni investicijski stroški znašajo vec kot 2,7 miljona evrov. S pomocjo osrednjih kulturnih organizacij je uspelo pridobiti približno cetrtino sredstev iz plebiscitnega darù.

* Slovenska teologinja Ines Kvar kot pastoralna referentka deluje v šestih župnijah graške škofije, poleg tega pa duhovno spremlja bolne na univerzitetni kliniki v Gradcu.

* Oktet SUHA je vabil na 29. mednarodni Festival Suha, izreden mednarodni in cezmejni kulturni dogodek z odlicnimi skupinami.


Moderation: Alexander Tolmaier
Regie: Miha Pasterk
Gesamtleitung: Marijan Velik