16:55

VPS 16:55

2-Ton Stereo

16:9

Länge: 1h 3min

Live

sport.orf.at

FIS Weltcup Skispringen Raw Air Lillehammer HS 138

Das Springen 1.Durchgang

live aus Lillehammer

Kommentar: Michael Roscher
Co-Kommentar: Andreas Goldberger
Moderation: Boris Kastner-Jirka